SAAB Session Slovakia
Smutná správa

1977 - 2018

Milí priatelia, oznamujeme vám túto veľmi smutnú správu. Dňa 14.05.2018 odišla navždy do svojho neba naša báječná kamarátka a obetavá spolupracovníčka nášho teamu Zuzana Solenthaler ... Česť jej pamiatke.

Posledná rozlúčka so Zuzanou bude 02.06.2018 o 11.00 v Bratislavskom krematóriu v Lamači
  - saabsessionslovakiateam